سعادت و رفاه یک جامعه در صورتی قابل تحقق است که برنامه های توسعه و پیشرفت با جامع نگری، تمامی عرصه های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی را مد نظر قرار دهند. پژوهش و جهاد علمی به معنای کامل آن، کلید واژه نیل به این امر مهم است. تبادلات علمی مانند برگزاری همایش های ملی و بین المللی یکی از ابزارهای مهم این عرصه است. دومین کنفرانس علمی دانشجویی شیمی تلاش دارد فرصت خوبی فراهم سازد تا اساتید دانشگاهی، محققان، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان در یک اجتماع علمی صمیمی بتوانند تجارب، یافته های نوین و نتایج تحقیقات خود را ارائه و با جامعه علمی کشور به اشتراک بگذارند برای آنکه سهم خود را در این تلاش عظیم ملی ادا کند. لذا از کلیه اساتید محترم دانشگاه ها و دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دعوت به عمل می آید که با ارائه آخرین نتایج پژوهش های خود موجب غنای هر چه بیشتر این کنفرانس شوند.

       دبیرخانه کنفرانس آمادگی هر نوع همکاری از جانب نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین اساتید دانشگاه ها و متخصصین محترم را دارد. امیدواریم به حول و قوه الهی بتوانیم با برگزاری این همایش گام کوچکی در جهت اعتلای علمی کشور عزیزمان برداریم.

 

 

                           دکتر علی مقاری                           

دبیر کل دومین کنفرانس علمی دانشجویی شیمی دانشگاه تهران