برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی GC-MS
1395-11-27 14:00-17:00
آزمایشگاه مرکزی دستگاهی 15
500,000 ریال
9 دکتر سهیلا صمدی
2 مقدمه ای بر بلورشناسی
1395-11-27 14:00-17:00
آزمایشگاه مرکزی دستگاهی 15
500,000 ریال
1 دکتر علیرضا عباسی